Paraqua Rhodo

Paraqua Rhodo merupakan probiotik yang berfungsi untuk mengurai amonia dan H2S dalam kolam budidaya udang atau ikan serta dapat memperbaiki ekosistem kolam.